Chronic cholestasis Chlorpromazine, sulfamethoxazole trimethoprim, tetracycline, ibuprofen is generic cialis available PubMed 16325020